A kategória győztese országonként

Kładka dla pieszych nad linią kolejową nr 30 w Lubartowie

Construsoftbimawards - Kładka dla pieszych nad linią kolejową nr 30 w Lubartowie
Kategorie Infrastrukturprojekte
Jahr 2024
Land Poland
Organisation YLE Inżynierowie
Projektpartner Mostostal Siedlce Sp z o.o., Diag-Most sp. z o.o.
Verfasser Piotr Żółtowski, Krzysztof Wieczorek, Marek Grabowski, Mateusz Sobala, Dorota Kalita
Auftraggeber PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Ort des Bauwerkes Lubartów
Tags Parametric designConcreteSteelTekla Structures

Prezentowany model przedstawia kładkę dla pieszych w Lubartowie nad linią kolejową nr 30, która została zaprojektowana w formie 3 przęsłowej ramy. Jedno z przęseł zaprojektowane zostało jako przęsło wspornikowe, na którym oparta jest konstrukcja schodów oraz pochylni. Ustrój niosący stanowią dwa równoległe dźwigary stalowe o zmiennym przekroju poprzecznym. Poprzeczne połączenia dźwigarów stanowią stalowe poprzecznice, na których oparta jest blacha spełniająca funkcję pomostu. Na całej długości kładki zaprojektowane zostały balustrady o wysokości 1,30m z pochwytem w formie rury stalowe. Po stronie północno-zachodniej kładki zaprojektowano żelbetowy pomost o długości 7,20m łączący kładkę z nasypem pochylni. Konstrukcja niosąca pomostu została zaprojektowana w postaci stalowych belek obetonowanych. Naprzeciw pochylni zlokalizowane zostały żelbetowe schody o szerokości 3,0m i o zmiennej wysokości przekroju. Konstrukcja niosąca schodów została zaprojektowana w postaci stalowych belek obetonowanych.
W miejscu przecięcia kładki z torami kolejowymi zaprojektowano osłony przeciwporażeniowe, których rolę spełnia stalowa siatka rozpięta w przestrzeni pomiędzy dźwigarami poziomymi i ramą kładki.

The presented model depicts a pedestrian footbridge in Lubartów over railway line No. 30, designed as a 3-span frame structure. One of the spans is designed as a cantilever span, supporting the structure of stairs and ramp. The load-bearing system consists of two parallel steel girders with variable cross-sections. Transverse connections of the girders are steel crossbeams, on which a steel orthptopic deck serves as the walkway. Railings with a height of 1.30m and handrails made of steel tubes are designed along the entire length of the footbridge. On the northwest side of the footbridge, a reinforced concrete platform with a length of 7.20m is designed to connect the footbridge to the ramp’s embankment. The load-bearing structure of the platform consists of steel beams encased in concrete. Concrete stairs with a width of 3.0m and a variable height of the cross-section are located opposite the ramp. The load-bearing structure of the stairs is designed in the form of steel beams encased in concrete.
At the intersection of the footbridge with the railway tracks, anti-electrocution shields are designed, with a steel mesh stretched between the horizontal girders and the footbridge frame.

Hinterlasse ein Kommentar

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments