Câștigătorul categoriei pe țări:

Kładka dla pieszych nad linią kolejową nr 30 w Lubartowie

Construsoftbimawards - Kładka dla pieszych nad linią kolejową nr 30 w Lubartowie
Categoria Proiecte de infrastructură
Anul 2024
Țara Poland
Organizația YLE Inżynierowie
Parteneri de proiect Mostostal Siedlce Sp z o.o., Diag-Most sp. z o.o.
Autor Piotr Żółtowski, Krzysztof Wieczorek, Marek Grabowski, Mateusz Sobala, Dorota Kalita
Client PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Locația construcției Lubartów
Tags Parametric designConcreteSteelTekla Structures

Prezentowany model przedstawia kładkę dla pieszych w Lubartowie nad linią kolejową nr 30, która została zaprojektowana w formie 3 przęsłowej ramy. Jedno z przęseł zaprojektowane zostało jako przęsło wspornikowe, na którym oparta jest konstrukcja schodów oraz pochylni. Ustrój niosący stanowią dwa równoległe dźwigary stalowe o zmiennym przekroju poprzecznym. Poprzeczne połączenia dźwigarów stanowią stalowe poprzecznice, na których oparta jest blacha spełniająca funkcję pomostu. Na całej długości kładki zaprojektowane zostały balustrady o wysokości 1,30m z pochwytem w formie rury stalowe. Po stronie północno-zachodniej kładki zaprojektowano żelbetowy pomost o długości 7,20m łączący kładkę z nasypem pochylni. Konstrukcja niosąca pomostu została zaprojektowana w postaci stalowych belek obetonowanych. Naprzeciw pochylni zlokalizowane zostały żelbetowe schody o szerokości 3,0m i o zmiennej wysokości przekroju. Konstrukcja niosąca schodów została zaprojektowana w postaci stalowych belek obetonowanych.
W miejscu przecięcia kładki z torami kolejowymi zaprojektowano osłony przeciwporażeniowe, których rolę spełnia stalowa siatka rozpięta w przestrzeni pomiędzy dźwigarami poziomymi i ramą kładki.

The presented model depicts a pedestrian footbridge in Lubartów over railway line No. 30, designed as a 3-span frame structure. One of the spans is designed as a cantilever span, supporting the structure of stairs and ramp. The load-bearing system consists of two parallel steel girders with variable cross-sections. Transverse connections of the girders are steel crossbeams, on which a steel orthptopic deck serves as the walkway. Railings with a height of 1.30m and handrails made of steel tubes are designed along the entire length of the footbridge. On the northwest side of the footbridge, a reinforced concrete platform with a length of 7.20m is designed to connect the footbridge to the ramp’s embankment. The load-bearing structure of the platform consists of steel beams encased in concrete. Concrete stairs with a width of 3.0m and a variable height of the cross-section are located opposite the ramp. The load-bearing structure of the stairs is designed in the form of steel beams encased in concrete.
At the intersection of the footbridge with the railway tracks, anti-electrocution shields are designed, with a steel mesh stretched between the horizontal girders and the footbridge frame.

Lasă comentariul tău

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments