Herontwikkeling V&D Eindhoven

Construsoftbimawards - Herontwikkeling V&D Eindhoven
Category Commercial Projects
Year 2022
Country Benelux
Organization Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v.
Author Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v.
Client Heerkens van Bavel
Place of construction Eindhoven - Nederland
Tags

Herontwikkeling V&D Eindhoven.

Projectomschrijving,
Het voormalige V&D pand, gelegen op de hoek van de Rechtestraat en de Vrijstraat in Eindhoven kent een lange voorgeschiedenis. Het is sterk verouderd, maar opdrachtgever “Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek” heeft hier doorheen gekeken en besloot het gebouw te herontwikkelen tot een mix van retail en flexibele werkplekken. Het gebouw is centraal gelegen in het hart van het centrum van Eindhoven, kenmerkt zich als een bijzonder groot volume (typisch warenhuis) en heeft een omvang van circa 18.000 m2.

Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v. heeft in opdracht van Heerkens van Bavel +/- 250 ton staalconstructie, 1100m2 staalplaatbetonvloeren en 900m2 warmdakplaten geleverd en gemonteerd t.b.v. deze schitterende transformatie. Het staal, de vloeren en de dakplaten zitten in, op en tegen het bestaande betoncasco, dit in combinatie met de locatie midden in het centrum van Eindhoven maakt het een uitdagende klus waar ons staalbouwhart sneller van gaat kloppen.

Aanpak,
Voor aanvang van het tekenwerk hebben we het gehele betoncasco van de kelder tot op de 5e verdieping gescand met een 3D laserscanner. In de scan is ook rekening gehouden met het nieuwe meterpeil, zijn door de bouw heen referentiepunten aangemaakt en door alle vloeren zijn Mouse-punten gemaakt om later op verder te meten middels onze eigen Robotic Total Station. De referentie- en Mouse-punten zijn verwerkt in het model. Op deze manier hadden alle betrokken partijen de bouwplaats volledig digitaal in het model.

De te leveren onderdelen zijn vervolgens in Tekla Structures rechtstreeks in de point cloud gemodelleerd. Afwijkingen welke uit de scan naar voren kwamen zijn in goed overleg met de constructeur en Heerkens van Bavel aangepast. Heerkens van Bavel heeft de controle met de overige BIM-partners in het coördinatiemodel uitgevoerd waarna het staal in productie kon.

Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v. heeft een modern machinepark dat vanuit het Tekla model aangestuurd wordt middels NC-bestanden. De balken worden genest om vervolgens vol automatisch op de boor- zaagstraat te worden voorzien van gaten, tapgaten, scribing (aftekenlijnen voor aangelaste onderdelen) en de juiste zaaghoeken. De kop- en voetplaten worden op de boor- snijtafel vol automatisch voorzien van gaten, tapgaten, scribing, en de benodigde laskanten waarna onze vakmensen alles netjes samenstellen, aflassen en het na de conservering gereed is voor de montage.

Voor aanvang van de montage hebben we de maatvoering uitgezet met onze eigen meetdienst Digimeet. De te maatvoeren onderdelen worden samen met de gescande referentiepunten en Mouse punten uit het Tekla model gehaald en ingeladen in een Robotic Total Station waarna alles uitgezet is. In dit project is ervoor gekozen om alle verankering in, op en onder het betoncasco zo veel als mogelijk voor aanvang van de montage digitaal uit te zetten en te boren. Dit zodat er bijna geen maatvoering op de tekeningen hoefde te staan, eventuele afwijkingen vroegtijdig aan het licht kwamen en de montage sneller kon verlopen om zo de bouwplaats en de omgeving te ontlasten.

De montage is prettig en voorspoedig verlopen met als mooiste uitdaging de nieuwe hoek van het gebouw op het drukste kruispunt van Brabant, kruising Rechtestraat met Vrijstraat in Eindhoven. De aanbouw van 21 meter hoog met HEA900 liggers hebben we in de avonduren volgens een in Tekla gemaakt montageplan gemonteerd. Zie MP4 bestand. Tijdens de gehele montage is er ook gebruikt gemaakt van Trimble Connect zodat de monteurs nog meer inzicht hadden in de te monteren onderdelen. Tot slot hebben we op het dak de constructie voor het prachtige nieuwe paviljoen gemonteerd dat een uitzicht heeft over de skyline van lichtstad Eindhoven.

Tekst | Koen de Swart

Redevelopment V&D Eindhoven.

Project description,
The former V&D-building, situated on the corner of the Rechtestraat and the Vrijstraat in Eindhoven, has a long history. It is significantly outdated but the projectdevelopper “Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek” saw it’s potential and decided to redevelop the building to a mixture of retail and flexible workplaces. The building located in the heart of Eindhoven’s citycentre, characterises as a remarkably large volume (typical warehouse) and measures 18.000m².

Commissioned by Heerkens van Bavel, Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v. has delivered and mounted about 250 tons of steel-construction, 1.100m² of composite floor deck and 900m² of steeldeck for this spectacular transformation. The steel construction, floor deck and roof are mounted against, in and on top of the existing concrete structure, which, combined with its location in downtown Eindhoven made this a challenging assignment that caused our steel-construction hearts to beat a little faster.

Approach:
Prior to engineering, the entire concrete structure from basement all the way up to the 5th floor was scanned with a 3D laser scanner. In this scan, the new reference level was taken in account. Also Mouse-points were created throughout all floors, in order to be used afterwards as reference for our own Robotic Total Station. The reference level and Mouse-points were implemented into the 3D model. This allowed all parties involved to have a complete digital model of the building site.

All parts were then engineerd using Tekla Structures, using the scan results as a reference model. Deviations that were revealed by the scan were modified in close consultation with the head of construction and Heerkens van Bavel. Heerkens van Bavel checked the coordination model with the other BIM-partners, after which the steel could be produced.

Jac Reijns Staalconstructie Alphen b.v. has state-of-the-art machines that are controlled using NC files from the Tekla model. The beams are nested, and then fully automatic drilled, pre-drilled/tapped, scribed (outlines for welded components) and sawn on the correct cutting angle on the drill/saw line. The head and base plates are fully automatic drilled, pre-drilled/tapped, scribed, chamfered and cut
on the drilling/cutting table, after which our craftsmen assemble and weld everything skilfully, preparing it for final assembly after conservation.

Before assembly, we dimensioned everything with our own measuring service Digimeet. The components that are to be dimensioned are taken from the Tekla model together with the scanned reference points and Mouse points, and then uploaded into a Robotic Total Station, after which everything is marked. For this project we decided to digitally mark and drill all holes for the required anchors on, in and underneath the concrete shell as much as possible prior to assembly. This was done, to detect any deviations early, speed up assembly and to limit dimensioning on drawings relieving the building site and its surroundings.

Installation went pleasant and prosperous challenged by being the new corner of the building on the busiest intersection of Brabant: junction of Rechtestraat with Vrijstraat in Eindhoven. In the evening hours, we assembled the 21-metre-high construction with HEA900 beams according to an assembly plan made using Tekla. See MP4-file. During the entire assembly, we used Trimble Connect in order to allow the technicians to gain even better understanding of the components that needed to be assembled. Finally, we mounted the beautiful new pavilion on top of the construction which has a grand view of the skyline of Lighttown Eindhoven.

Text | Koen de Swart

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
René Sevens
1 year ago

Jac Reijns. Een top bedrijf die de Award meer dan verdient