Nieuwbouw JMT te Dinteloord

Construsoftbimawards - Nieuwbouw JMT te Dinteloord
Category Industrial Projects
Year 2024
Country Poland
Organization RCK Biuro Inżynierskie
Project partners Broersma Ingenieurs BV, Palazzo Oost bv, HBE Circulaire Bouw, Brink Staalbouw
Author Maria Serafin
Co-authors Andrzej Kostrzewski, Damian Dembiński
Client RENT-ALL VASTGOED B.V.
Place of construction Dinteloord
Tags Tekla StructuresTrimble ConnectSteel

Przedstawiony obiekt to hala przemysłowa z dwupoziomową mezaniną i z biurem. Inwestycja zostanie zrealizowana w mieście Dinteloord w Holandii.
RCK Biuro Inżynierskie przygotowało model w Tekli Structures oraz dokumentację wykonawczo-warsztatową. Zleceniodawcą tego przedsięwzięcia jest firma RENT-ALL VASTGOED B.V., projekt głównej konstrukcji został opracowany przez firmę Broersma Ingenieurs BV, autorem projektu architektury jest firma Palazzo Oost bv, generalnym wykonawcą jest firma HBE Circulaire Bouw natomiast cała konstrukcja stalowa została wyprodukowana przez firmę Brink Staalbouw.
Całkowita powierzchnia realizacji to około 8350m2, a waga konstrukcji stalowej to około 485ton. Wysokość hali w kalenicy wynosi 13,5m. Powierzchnia pierwszej i drugiej mezaniny wynosi 1440m2, a biura 560m2. Konstrukcja jest stosunkowo unikalna ze względu na skośną pierwszą i ostatnią oś hali.

The presented facility is an industrial hall with a two-storey mezzaninne and with an office. The investment will be carried out in the city of Dinteloord in the Netherlands.
RCK Biuro Inżynierskie prepared a model in Tekla Structures as well as execution and workshop documentation. The principal of this project is RENT-ALL VASTGOED B.V., the design of the main structure was developed by Broersma Ingenieurs BV, the author of the architecture project is Palazzo Oost bv, the general contractor is HBE Circulaire Bouw while the entire steel structure was manufactured by Brink Staalbouw.
The total area of the project is about 8350m2, and the weight of the steel structure is 485 tons. The height of the hall at the ridge is 13.5m. The area of the first and second mezzanine is 1440m2, and the office is 560m2. The construction is relatively unique due to the slanted first and last axes of the hall.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments