Odsíření spalin na elektrárně Vasilikos – Kypr

Construsoftbimawards - Odsíření spalin na elektrárně Vasilikos – Kypr
Category Industrial Projects
Year 2019
Country Czech Republic
Organization Allcons Industry s.r.o.
Author Allcons Industry s.r.o.
Client Andritz AG, Austria
Place of construction Vasilikos, Kypr

Předmětem projektu byla statika přípojů, projekční a dílenská dokumentace ocelové konstrukce a potrubí pro odsíření elektrárny Vasilikos – Kypr. Hlavní objekt tvoří betonová konstrukce absorbéru, na které je umístěna ocelová konstrukce s plošinami v pěti úrovních, sloužící pro podepření potrubí a pro obsluhu technologie. Na této konstrukci jsou podepřeny dva celky potrubí, jeden jde z ESP filtru do absorbéru a druhý ústí z absorbéru přímo do tělesa komínu. Třetí potrubní celek je uvnitř betonového tělesa absorbéru. Na východní straně betonového tělesa je umístěna schodišťová věž. V rámci projektu byl zpracováváno také rozšíření podpůrné konstrukce ESP filtru a množství pomocných nosníků a rámů zabetonovaných uvnitř absorbéru.

The subject of the contract was statical design and check of connections, project and workshop documentation of the steel structure and ducts for desulphurisation of the power station in Vasilikos in Cyprus. On the top of the main concrete structure for absorber is steel structure used for supporting of ducts and for service of technology. On this structure are supported two units of ducts. The third unit of duct is placed inside of concrete structure of theabsorber. On the east side of absorber is stair tower. Inside of absorber are placed auxiliary beams and frames which were mounted during concreting works. Part of the project was also extended steel structure for ESP filter placed in the north of the absorber.

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymous
3 years ago

Nice work @ Tekla structure..congrats