Reinickendorf (tunnel)

Construsoftbimawards - Reinickendorf (tunnel)
Kategoria Małe projekty
Rok 2021
Kraj Poland
Organizacja AFRY Poland Sp. z o.o.
Partnerzy projektu AFRY Deutschland
Autor Krzysztof Kardzis
Klient DB Netze
Miejsce budowy Alt-Reinickendorf, Berlin
Tags

Przedmiotem projektu jest żelbetowy tunel stanowiący podziemne przejście dla pieszych na dworcu kolejowym Alt-Reinickendorf w Berlinie. Tunel jest jednym z głównych elementów większego projektu związanego z przebudową wspomnianego dworca kolejowego. Temat realizowano dla klienta DB Netze wspólnie z partnerami z AFRY Deutschland. Zadanie polegało na wykonaniu w Tekla Structures modelu oraz rysunków zbrojenia dla konstrukcji, której bryła została stworzona w innym oprogramowaniu. Wymiana informacji oraz koordynacja odbywała się za pomocą plików IFC. Największą trudnością była urozmaicona geometria obiektu: wszechobecne skosy, nieprostopadłe płaszczyzny oraz wcięcia. Zbrojenie przenikało się pod różnymi kątami co nie ułatwiało ułożenia go w sposób bezkolizyjny. Z pomocą przyszły narzędzia „Clash check”. Zbrojenie modelowano z użyciem narzędzi „Rebar set”. Wynikiem pracy jest plik IFC zawierający model zbrojenia tunelu, a także tradycyjna dokumentacja wykonawcza w postaci płaskich rysunków (PDF/DWG).

The project is the reinforced concrete tunnel. This is an underground pedestrian crossing at the Alt-Reinickendorf railway station in Berlin. The tunnel is one of the main parts of the railway station reconstruction. This project was done for the client DB Netze together with partners from AFRY Deutschland. The task was to make in Tekla Structures a model and drawings of reinforcement for a structure whose body was created in other software. Information exchange and coordination took place using IFC files. The greatest difficulty was the varied geometry of the object: ubiquitous bevels, non-perpendicular planes and indentations. Reinforcement interpenetrated from different angles, which did not make its arrangement easier in a collision-free manner. “Clash check” tools helped to handle the situation. “Rebar set” tools were used for reinforcement modeling. The result is an IFC file containing a tunnel reinforcement model, and the traditional execution documentation in a form of flat drawings (PDF/DWG) as well.

Komentuj

2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Maria Fonrobert-Jarosz
3 lat temu

Panie Krzysztofie, trzymam kciuki.

Krzysztof Madaj
2 lat temu

Gratulacje!