Vencedor da categoria nos países:

Mokré odprášení kotle-ocelárna Monlevade

Construsoftbimawards - Mokré odprášení kotle-ocelárna Monlevade
Categoria Projectos Industriais
Ano 2024
País Czech Republic
Organização ALLCONS Industry s.r.o.
Autor tým ALLCONS
Cliente Primetals Technologies Austria GmbH
Local de construção Monlevade, Brasil
Tags SteelTrimble ConnectTekla Structures

V rámci zakázky Monlevade Allcons Industry dodal statické výpočty a výrobní dokumentaci pro technologické celky tzv.mokrého odprášení kotle.
Odprášení v průmyslu má důležitý vliv na ochranu životního prostředí. Omezuje uvolňování škodlivých látek do ovzduší, což přispívá k udržitelnému a zdravému životnímu prostředí.

Celá konstrukce se skládá ze dvou větví, z nichž každá se skládá:
-Combined Tower (zařízení pro čištění vzduchu)
-Seal Pot (v podstatě velký sifon)
-spalinovod čistého plynu
-Komín s podpůrnou konstrukcí
-Komínová flérová hlava
-Přístupové plošiny k ventilátoru
a společnou schodišťovou věží.
Výsledná výrobní dokumentace byla vydávána po jednotlivých celcích. Konstrukce je vyráběna v Evropě a do Brazílie přepravována v kontejnerech. Proto byl kladený důraz na maximální využití prostoru v přepravních kontejnerech. Jednodušší výkresovou dokumentaci položek a dílců tak vyvažují složitější montážní sestavy.
Technické zajímavosti:
– Horní úroveň komínu je ve výšce +71m
– Konstrukce schodišťové věže je vysoká 50m a zároveň slouží jako podpora obou komínů
– Hmotnost dodávaných konstrukcí cca 400tun
– Celková délka obou větví spalinovodů je cca 200m
– Návaznosti dílčích Tekla modelů byly v průběhu prací koordinovány pomocí programu Trimble Connect
– Návrhová teplota spalin při vstupu do Combined Toweru je 1200°C. Zde dochází ke snížení teploty. Konstrukce je navržena na 300°.
– U výstupu spalin v místě Flare Headu dochází pomocí tří hořáků ke spálení případných škodlivých látek. Okolní konstrukce je navržena na 400°C

As part of the Monlevade contract, Allcons Industry supplied structural analysis and detail engineering for technological units of the so-called wet dedusting systém of the boiler.

Industrial dedusting has an important impact on environmental protection.
It limits the release of harmful substances into the air, which contributes to a sustainable and healthy environment.

The entire structures consist of two Lines, each of which consict of:
-Combined Tower (Equipment for cleaning of gas)
-Seal Pot (basically a big siphon)
-Clean gas duct
-Flare stack and it supporting structure
-Flare head
-Access platforms to ID fan
And shared the staircase tower.

The final workshop documentation was issued in parts. The structure is manufactured in Europe and shipped to Brazil in containers. Therefore, emphasis was placed on the maximum use of space in the shipping containers. Simpler drawings of single items and assembly parts are thus balanced by more complex erection drawings.

Technical highlights:
– The top level of the stack is at a height of +71m
– The construction of the stair tower is 50m high and at the same time serves as a support for both flare stack.
– The weight of the delivered structures was about 400 tons
– The total length of both Lines of the flue gas duct was approx. 200m
– The partial Tekla models were coordinated during the work using the Trimble Connect program.
– The design temperature of the flue gas duct at the entrance to the Combined Tower was 1200°C. This is where the temperature drops. The other structures were designed for 300°.
– At the outlet of the flue gas duct at the location of the Flare Head, any harmful substances are burned with the help of three burners. The structure od stack and flare head was designed for 400°C

Deixe o seu comentário

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments