Sterrenwacht brug te Leiden

Construsoftbimawards - Sterrenwacht brug te Leiden
Category Infrastructure Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization Blijleven Projecten B.V.
Project partners Aannemer: Aannemersbedrijf RIP BV, Architect: Gerard Smit, Constructeur: Raadgevend ingenieursbureau van Dijke B.V., Tekenaar/modelleur: Arno Kaashoek, Opdrachtgever: Universiteit Leiden, Staalbouwer: Blijleven Projecten B.V.
Author Patrick Blijleven
Co-authors Tekenaar: Arno Kaashoek
Client Aannemersbedrijf RIP B.V.
Place of construction Leiden
Tags PrefabPointcloudsExtended Reality (VR/AR/MR)ConcreteInterfaceTekla StructuresTrimble ConnectSteel

Het project

Bij de Oude Sterrenwacht in Leiden hebben we een toegangsbrug, hekwerken en een looppad van cortenstaal gemaakt. Dit project is bijzonder om verschillende redenen.

De opdracht was een brug te ontwerpen die heel slank lijkt én voldoende sterk is voor vrachtwagens. De onderzijde tussen de liggers in moest afgedekt worden met zetwerk. En er was de wens om de naam van de brug in het zetwerk terug te laten komen. Ook de monumentale hekwerken moesten nagemaakt worden, met een ronding in de lijnen om de accenten te verleggen.

Bijzonder looppad

Daarnaast moesten we rekening houden met de komst van een betonnen looppad dat deels onder het waterniveau van de gracht komt te liggen. Hierdoor lijkt het alsof je door het water loopt. Het beton is bedekt met cortenstaal wat gewalst is uitgevoerd. Uit het cortenstaal zijn bovendien diverse patronen van vissen gesneden.

Uitdaging voor Tekla

Dit project heeft het uiterste van ons Tekla tekenpakket gevraagd, omdat er zowel rondingen, zetwerk, constructief staal en snijwerk in voorkomen. Waarbij deze deels ook nog gecombineerd moesten worden met elkaar.

Contact met de buurt

Wat dit project ook bijzonder maakte, is dat er wat onenigheid met de buurt was over de uitvoering en de overlast van het project. Wij hebben renders gemaakt van het tekenwerk en dit op een bewonersavond gepresenteerd. Hierdoor konden de bewoners van te voren het eindresultaat zien, waardoor de stemming van deze bijeenkomst positief veranderde.

The project

At the Old Observatory in Leiden, we made an access bridge, fencing and a walkway out of corten steel. This project is special for several reasons.

The assignment was to design a bridge that looks very slim and is sufficiently strong for trucks. The underside between the girders had to be covered with flashing and we wanted the name of the bridge to be reflected in the flashing. The monumental railings also had to be replicated, with a curve in the lines to set the accents.

Special walkway
In addition, we had to take into account the arrival of a concrete walkway that will be partly below the water level of the canal. This gives the impression of walking through water. The concrete is covered with rolled Corten steel. Various patterns of fish were also cut from the Corten steel.

Challenge for Tekla
This project demanded the utmost from our Tekla drawing package, as it included curves, typesetting, structural steel and cutting. Some of which also had to be combined with each other.

Contact with the neighbourhood
What also made this project special is that there was some disagreement with the neighbourhood about the execution and inconvenience of the project. We made renders of the drawings and presented them at a residents’ evening. This allowed the residents to see the final result in advance, which positively changed the mood of this meeting.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments