Mungret Community College

Construsoftbimawards - Mungret Community College
Kategorie Projekty veřejného zájmu
Rok 2024
Země Poland
Organizace MET Inżynieria Budowlana Sp. z o.o.
Partneři projektu -
Autor Wojciech Świerad
Spoluautoři -
Klient Metalwork Engineering Design LTD
Místo stavby Limerick (Irlandia)
Tags SteelTekla Structures

Praca w Tekli nad stalową konstrukcją dachów i zadaszeń dla całego przedsięwzięcia jakim była budowa całego kompleksu uczelni społecznej została zakończona. Przez ponad pół roku prace projektowe nad konstrukcją stalową szły równolegle do postępów wznoszenia konstrukcji żelbetowych na budowie. Cała konstrukcja stalowa została dopasowana do inwentaryzacji geodezyjnych konstrukcji żelbetowych. Skomplikowany konstrukcja dachu: ze zróżnicowanymi profilami płatwi Kingspan / z wewnętrznymi rynnami, których spadki w dwóch kierunkach zostały ukształtowane za pomocą podpierających je płatwii / z rurami spustowymi ukrytymi w słupach zadaszeń / z wieloma belkami koszowymi i narożnymi / z połączeniami w dylatacjach zapewniającymi zdolność do przesuwu / z przekładkami termicznymi / z zewnęntrzą konstrukcją stalową ocynkowaną ogniowo oraz wewnętrzną, zabezpieczoną farbą / z kratownicami sali gimnastycznej mocowanymi do żelbetowych ścian za pomocą osadzonych w betonie kotew (inwentaryzacja szpilek) / z łacznikami Hollo-bolts w połaczeniach montażowych profili zamkniętych. Ponad 130 rysunków złożeniowych – do aprobaty i montażowych. Wszystko zmontowano bez jednego telefonu z budowy. Film z drona: Rene Luz.

Tekla job on the steel structure of roofs and canopies for entire college has just been completed. For over 6 months, work related to concrete and steel structure has been progressing simultaneously. The whole steel structure was adjusted to the site survey of RC structure. A complex roof with: varied Kingspan profiles / internal gutters with falls in two directions suported by purlins / down pipes concealed in canopy columns / many roof hips and valleys / expansion joints with movement ability / thermal breaks / external structures galvanized, internal ones painted / gym hall trusses connected to the concrete walls by cast-in HD bolts (pin survey) / Hollo-bolts used for hollow profile connections. Over 130 GA drawings, including those for approval and installation. Everything accomplished without a single phone call from the construction site. Drone film: Rene Luz.

Komentáře

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments