Delhaize Reet

Construsoftbimawards - Delhaize Reet
Category Commercial Projects
Year 2019
Country Benelux
Organization Verelst
Author Mark Wildiers
Client Delhaize belgium
Place of construction Reet
Tags

Deze re-build van een supermarkt voor Delhaize Belgium in Reet is ontworpen door Louis Van Oost van AAVO Architects en technisch uitgewerkt en uitgevoerd door Bedrijfsbouw Verelst.
Het betreft een winkelruimte met parkeerkelder, stockageplaats en sociale lokalen.
De keuze om met een 3D-model te gaan werken bleek al snel zijn nut te bewijzen, daar we de probleempunten in 3D konden tonen aan klant en architect, konden die zich het onmiddellijk visualiseren, wat leidde tot snelle oplossingen.
Door de geringe vrije ruimte rond het gebouw en de parkeerruimte die moest bewaard blijven voor de tijdelijke winkel, waren we genoodzaakt om te werken met een berlinerwand om de kelder te kunnen maken. Deze kelder werd in TEKLA uitgewerkt volgens onze uitvoeringsmethodiek. Er werd dan via IFC gecommuniceerd naar het studiebureau welke de wapening verder berekende.
Boven de kelder kwamen T-balken en welfsels die uitgewerkt en geprefabriceerd werden door Betonbouw Verelst. Zij hebben verder gewerkt op ons basismodel voor het uitwerken van hun werkhuistekeningen en de bestelling van hun wapening, dit alles ook in TEKLA. Voorbereiding facturatie rolde eveneens uit het model.
De bovenbouw bestond uit een betonstructuur met houten gelamelleerde dakbalken die een overspanning hebben van 39.4m. Aan de zijkant bevindt zich een volledige betonstructuur met welfsels op verschillende niveaus om technieken en het terras te verbergen. Rondom werd bovenaan een overhangende luifel voorzien. Aan de inkom werd een vrijstaande luifel gemonteerd die reikt tot op het kelderniveau.
Ook onze leverancier van de houten dakbalken heeft met het ons aangereikt IFC model zijn productietekeningen uitgewerkt.
De stalen luifels zijn verder gemodelleerd door Staalbouw Verelst, op basis van ons 3D model.
Gezien de beperkte montageruimte werd door onze BIM-modelleur de torenkraan in het model opgenomen. Hierdoor konden we rekening houden met zijn maximale last op de verschillende punten.
De bestellingen van de zelfdragende onderdakplaten en sandwich zijn er via de organisator uitgetrokken naar stuklijsten.
Het bestellen van de complexe betonnen gevelpanelen is voor ons veel eenvoudiger geworden omdat ze in 3D zijn uitgewerkt.
Ook op de werf is in montagefase het 3D model de basis geweest. Werfleiders keken via hun tablet hoe ze alles moesten uitvoeren.

This re-build of a supermarket for Delhaize Belgium in Reet was designed by Louis Van Oost for AAVO Architects and was technically refined and constructed by Bedrijfsbouw Verelst.
The building consists of a shop, and underground parking, stockrooms and staff rooms.
Choosing to work with a 3D model soon proved its profit, as all issues were shown in 3D to the client and the architect, making it possible for them to visualize which led to quick solutions.
Due to the lack of free space around the building and the parking space that had to be left available for the temporary supermarket, we were forced to work with temporary retaining walls to be able to construct the basement. This basement was set up in Tekla according to our own construction methods and was then shared with the engineering office in IFC format to make their reinforcement calculations with.
On top of the basement are T-shaped concrete beams and floor slabs which were detailed and manufactured by Betonbouw Verelst. They continued on our model to produce their shop drawings and lists for reinforcement orders, also in TEKLA. Preparations for invoices came from the model as well.
The building itself is a concrete structure with wooden beams which span 39.4 meters. Aside it, there is a structure completely in prefabricated concrete with slabs on different levels to hide the terrace and technical platform. There is an overhanging roof all around the building and at the entrance an architectural canopy reaches all the way to the basement. The steel structure of the canopy was detailed by Staalbouw Verelst in TEKLA.
The subcontractor for the wooden roofbeams also modelled his part based on our IFC files.
Our BIM modeler integrated the tower crane to be able to take into account the maximum carrying capacity at different points.
All ordering lists for roof and wall panels came out the model using the organizer.
Producing the drawings for the complex concrete wall panels was made much easier as they were designed in 3D.
On site we even used tablets to consult the 3D model digitally; only very few paper plans were used.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments