Galerie transporteur

Construsoftbimawards - Galerie transporteur
Category Industrial Projects
Year 2023
Country Slovakia
Organization HESCON s.r.o.
Author Dávid Bodnár
Place of construction Francúzsko
Tags

Oceľová sústava priestorových priehradových väzníkov predstavuje nosnú konštrukciu technologickej časti priemyselnej budovy slúžiacej na účely spracovania stavebných zmesí. Objekt priemyselnej haly sa nachádza vo výrobnom areáli vo Francúzsku, blízko morského pobrežia. Riešený objekt je novo navrhnutá, logisticky presne zadefinovaná časť, ktorá presne nadväzuje na existujúce konštrukčné celky.
Úlohou predmetnej oceľovej konštrukcie je vytvorenie nosného podperného systému pre pásový dopravník, ktorý slúži na transport cementových zmesí. Konštrukčne pozostáva hlavne zo zvislých podperných stĺpov a vodorovných galérií, všetko tvorené priestorovými priehradovými nosníkmi. Podružnými konštrukciami nutnými pre správne užívanie konštrukcie sú schodiská, zábradlia a podlahové plechy kotvené skrutkami so zapustenou hlavou z dôvodu rovinnej pochôdznej plochy.
Celková dĺžka presahujúca 230 m nadobúda lokálne výšku do 12 m a je podopieraná v 12 miestach priehradovými stĺpmi. Samotné stĺpy sú tvorené valcovanými HEA profilmi doplnenými tlačenými stužidlami z uzatvorených profilov. Rovnaká koncepcia profilového stvárnenia je použitá aj na galérie – hlavné pásy tvorené HEA profilmi a výplet priehradovej sústavy zabezpečený tuho pripojenými uzatvorenými jaklovými profilmi.
Dispozične sa celé galérie delia na samotný dopravníkový pás, pozdĺž ktorého sa nachádza prístupová cesta pre obsluhujúci personál dopravníka. Približne v polovici galérie sa napája stredový pás s dĺžkou cca 15 m a umožňuje priebežný vstup k dopravníkom. V tomto mieste sa nachádza taktiež kontrolná plošina umiestnená nad samotným priestorovým priehradovým nosníkom.
Priestorová konštrukcia riešenej galérie predstavuje vhodné riešenie nie len vzhľadom na statické pôsobenie, ale vytvára aj konštrukčne typické geometrické dielce pre čo možno najefektívnejší spôsob výroby.

Steel structure of spatial truss beams represent the load-bearing structure of technological part of industrial building which is serving for purposes of processing the construction mixtures. Industrial hall is located in production campus in France, near the sea coast. The steel structure is newly designed logistically precisely defined part which is continually connected to the existing units.
The reason for this new structure is preparing the load-bearing substructure for belt conveyor used for transport of cement mixtures. The structure itself consists of vertical supporting columns and horizontal galleries, everything designed as spatial truss beams. Additional structures as stairs, handrails and floor plates anchoraged with countersunk head screws due to the flat walkable area are necessary parts to the main structure to make it usable.
The overall length over 230 m acquire to 12 m locally and is supported by truss beam columns in 12 places. The load-bearing columns are design as HEA profiles supplemented with pressured bracings. The same concept can be found in the galleries – main beams are HEA profiles and the wickerwork of hollow sections is connected rigidly.
The galleries are created as two sections: belt conveyor with alongside access path for serving staff. Circa in the middle of the gallery’s length there is a steel part of 15 m and it allows transversal connection and admission to belt conveyor. In this location over the gallery itself the control platform can be found.
The spatial structure of galleries represents appropriate solution not just according to the statical function but it also is very convenient for manufacturing purposes.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments