Kirkenes barnehage

Construsoftbimawards - Kirkenes barnehage
Categoria Proiecte de interes public
Anul 2023
Țara Poland
Organizația Constravia
Autor Constravia
Locația construcției Kirkenes, Norwegia
Tags

Kirkenes barnehage to projekt przedszkola w miejscowości Kirkenes położonej w gminie Sør-Varanger w północnej Norwegii.
Podstawowe wymiary obiektu:
Szerokość: 19 m
Długość: 60 m
Wysokość części naziemnej: 11m

Budynek położony jest na nierówno ukształtowanym terenie czego skutniem są występujące obciążenia parcia gruntem z 3 stron bryły.
Wyzwaniem w kontekście obliczeniowym prócz koordynacji z głównym konstruktorem GW było obciążenie ścian parciem gruntu oraz ciężarem wozu strażackiego przy zadanych gabarytach oraz rozpór gruntu który działał w zasypanych dokach chwyconych belkami żelbetowymi w częściach bocznych budynku.

Obiekt 2-kondygnacyjny został wykonany w konstrukcji mieszanej.
Pierwsza kondygnacja została wykonana z elementów stalowych oraz głównie żelbetowych za które odpowiadała nasza firma.
W skład prefabrykacji 1 kondygnacji wchodziły takie elementy jak:
– ściany żelbetowe
– strop z płyt kanałowych
– belki żelbetowe
– słupy oraz belki stalowe

Druga kondygnacja składała się głównie z elementów drewnianych:
W tej części byliśmy odpowiedzialni za wydanie pozostałych elementów jak:
– ściany żelbetowe szachtu
– płyta żelbetowa,
– konstrukcja stalowa pod belki drewniane

Kirkenes Barnehage is a project for a kindergarden in the village of Kirkenes, located in northern Norway.
Basic dimensions of the facility:
Width: 19 m
Length: 60 m
Height of the above-ground part: 11m

The building is located on an unevenly shaped terrain resulting in the occurrence of ground pressure loads from 3 sides of the block.
The challenge was the load on the walls by the pressure of the ground and the weight of the fire truck at the given dimensions, as well as the ground strut which acted in the backfilled docks gripped by reinforced concrete beams in the lateral parts of the building.

The 2-story building was made of mixed construction.
The first floor was made of steel and mainly reinforced concrete elements, for which our company was responsible.
The prefabrication of the 1st floor included such elements as:
– reinforced concrete walls
– floor made of hollow core slabs
– reinforced concrete beams
– columns and steel beams
The second floor consisted mainly of wooden elements:
In this part we were responsible for the release of the remaining elements as:
– reinforced concrete walls of the shaft
– reinforced concrete slab,
– steel structure for wooden beams.

Lasă comentariul tău

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments