Ganador de categoría en los países:

Glass Factory Cognac

Construsoftbimawards - Glass Factory Cognac
Categoría Proyectos industriales
Año 2023
País Poland
Organización Omnikon Sp. z o.o.
Autor Rafał Kossakowski, Karol Nowak, Maciej Listewnik
Coautores Marlena Gradowska, Sylwia Krasoń, Piotr Zaborski, Tomasz Kałuziński, Albert Pietrzak, Adam Niewola, Marcin Głąbicki
Cliente Verallia
Lugar de construcción Cognac, Francja
Tags

Fabryka szkła dla europejskiego lidera i trzeciego co do wielkości na świecie producenta opakowań szklanych na napoje i produkty spożywcze Verallia, słynąca z redefinicji sposobu produkcji, ponownego wykorzystania i recyklingu szkła, aby stało się najbardziej zrównoważonym materiałem opakowaniowym na świecie.
Projekt obejmuje konstrukcję stalową podtrzymującą silosy i filtry oraz całe wyposażenie wnętrz, przebudowę istniejących platform i przystosowanie ich do nowego celu oraz galerię zewnętrzną służącą do podparcia przenośników i konserwacji.
Istniejąca fabryka została również zaimplementowana i wymodelowana w Tekla na podstawie skanów 3d. Dzięki tej technologii mogliśmy zaprojektować wszystkie konstrukcje stalowe unikając kolizji z istniejącą. Był również pomocny przy planowaniu procesu montażu.

Glass factory for the the European leader and the world’s third largest producer of glass packaging for beverages and food products Verallia, famous for redefining the way glass is manufactured, reused and recycled, to make it the most sustainable packaging material in the world.
The Project contains the steelwork for sustaining the silos and filters and all the interior equipment, redecorating the existing platforms and adapting them to the new purpose and outside gallery which is used to support the conveyors and maintanance.
The existing factory was also implemented and modeled in Tekla based on the 3d scans. Thanks to this technology we were able to design all the steel structures avoiding any collisions with the existing one. It was also helpful for planning the assembly process.

Deje su comentario

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments