Upcycle Mall

Construsoftbimawards - Upcycle Mall
Category Public Interest Projects
Year 2023
Country Benelux
Organization Vic Obdam Staalbouw BV
Project partners Prince Cladding Obdam BV
Author Terry
Client BAM Bouw en Techniek Zuidwest
Place of construction Rotterdam
Tags

In opdracht van Gemeente Rotterdam is door IMd Raadgevende Ingenieurs een ontwerp gemaakt voor het uitwerken van de hoofddraagconstructie om een milieupark met Upcycle Mall aan de Bovendijk/Soesterbergstraat in Overschie te realiseren.

In de Upcycle Mall kunnen circulaire makers en ondernemers zich vestigen en ontwikkelen. Er is veel aandacht voor educatie door middel van excursies. Scholieren en studenten vinden er circulaire leer/werktrajecten, stageopdrachten en onderzoeksplekken. Er komen werkplaatsen waar met het afval van Rotterdammers andere mooie spullen gemaakt worden.

Wat dit gebouw bijzonder maakt is het gebruik van donorstaal afkomstig vanuit een bestaand pand in Delft waarvan staal wordt hergebruikt voor Upcycle Mall.

Om het donorstaal toe te kunnen passen heeft Vic Obdam Staalbouw het bestaande donorstaal gelabeld. Dit doen we zodat de afkomst van het donorstaal te herleiden is naar de oorspronkelijke staalconstructie in Delft. Tevens hebben we het staal en de bijbehorende lassen getest. De gelabelde staalelementen van het donorstaal zijn verwerkt in onze modellen. Hierbij zijn overwegingen gemaakt om op verschillende posities het staal weer te geven en aan te tonen dat diverse verbindingen moeten worden aangepast.

Commissioned by the Municipality of Rotterdam, IMd Consultative Engineers made a design for the elaboration of the main supporting structure to realize an environmental park with an Upcycle Mall on the Bovendijk/Soesterbergstraat in Overschie.

Circular makers and entrepreneurs can settle and develop in the Upcycle Mall. Much attention is paid to education through excursions. Pupils and students will find circular learning/working paths, internship assignments and research places there. There will be workshops where other beautiful things will be made with the waste of Rotterdammers.

What makes this building special is the use of donor steel from an existing building in Delft, the steel of which is reused for Upcycle Mall.

In order to be able to use the donor steel, Vic Obdam Staalbouw has labeled the existing donor steel. We do this so that the origin of the donor steel can be traced back to the original steel construction in Delft. We also tested the steel and the associated welds. The labeled steel elements of the donor steel have been incorporated into our models. Considerations were made to display the steel at different positions and to demonstrate that various connections must be adjusted.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments