Wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 132 w ciągu drogi krajowej nr 46 w miejscowości Dąbrowa

Construsoftbimawards - Wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 132 w ciągu drogi krajowej nr 46 w miejscowości Dąbrowa
Categoría Proyectos de infraestructura
Año 2021
País Poland
Organización ASECon Spółka z o.o.
Socios del proyecto WLC Inżynierowie
Autor Ryszard Polechoński / Zespół projektowy ASECon
Coautores Patryk Stempin, Krystian Mikoda, Krzysztof Galik, Michał Majka, Dawid Wiśniewski
Cliente GDDKiA Opole
Lugar de construcción Dąbrowa k. Opola
Tags

Model BIM obiektu został opracowany w ramach projektu wykonawczego rozbudowy drogi krajowej nr 46 w m. Dąbrowa wraz z rozbiórką istniejącego i wykonaniem nowego wiaduktu w km 95+294 zlokalizowanego nad linią kolejową nr 132.

W procesie projektowym, zdecydowano o stworzeniu modelu BIM min. w celu:
• weryfikacji przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i ich geometrii ze względu na znaczny skos,
• weryfikacji położenia obiektu w trójwymiarowym modelu terenu opracowanym na podstawie pomiarów geodezyjnych,
• opracowania dokumentacji technicznej PW w zakresie rysunków konstrukcji stalowej, geometrii i zbrojenia podpór,
• zautomatyzowanego opracowania raportów zbrojenia,
• uproszczenia zestawień materiałów w celu weryfikacji przedmiarów robót,
• weryfikacji kolizji zbrojenia i wyposażenia (np. przejście kolektora odw. przez konstrukcję)

Wiadukt zaprojektowano w formie ustroju płytowo – belkowego (dźwigary Langera), jednoprzęsłowego, zespolonego. Dwa stalowe dźwigary o przekroju skrzynkowym zmiennej wysokości i rozpiętości 41,6 m połączone są stalowymi poprzecznicami o przekroju dwuteowym współpracującymi z żelbetową płytą pomostu. Konstrukcja przęsła oparta jest za pomocą łożysk garnkowych na żelbetowych przyczółkach. Obiekt posadowiono w sposób pośredni na palach wierconych. Wiadukt znajduje się w znacznym skosie 42,5°, co skutkuje jego długością całkowitą 86,5 m.

– Ciężar konstrukcji stalowej przęsła: 209 t
– Objętość elementów betonowych: 2985 m3
– Ciężar prętów zbrojeniowych: 355 t

Projekt obecnie jest na etapie przygotowywania przetargu na roboty budowlane. Prowadzone są również ustalenia co do potencjalnego wykorzystania przygotowanego modelu w kolejnych etapach realizacji, jak również docelowego zarządzania obiektem mostowym.

The BIM model of the viaduct was prepared as part of the detailed design for the extension of the National Road no. 46 in Dąbrowa along with the demolition of the existing and construction of a new viaduct in km 95+294, located over the railway line no. 132.

In the design process, it was decided to develop the BIM model in order to:
• verify the assumed geometry of the whole structure and specific structural details due to the high skew,
• verify the location of the viaduct in the three-dimensional terrain model, which was developed based on the topographical survey,
• support the development of the detailed design and drawings for the structural steel and reinforced concrete elements,
• automate the preparation of the bar bending schedules,
• simplify and automate the quantities take-off in order to verify the bills of quantities,
• detect and eliminate clashes between the structural and secondary elements (e.g. the passage of the drainage pipes through the structure).
The structure is designed as a single simply-supported span, composite slab-beam system (Langer’s girders). Steel box girders of variable height are reinforced with steel arches and connected by steel I-section cross-beams acting compositely with the reinforced concrete deck slab. The span is supported by pot bearings on reinforced concrete abutments. The abutments in turn are supported indirectly by the drilled CFA piles, which were chosen on order to minimize vibrations during construction due to the vicinity of the railway infrastructure.

– Weight of the span steel structure – 209 t
– Volume of the concrete elements: 2985 m3
– Weight of the reinforcement: 355 t

The project is in a tender phase for the construction works. Arrangements are considered to conduct a pilot BIM project based on the prepared and available model, with the view of utilizing the model in the future asset management of the structure.

Deje su comentario

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments