Wiadukt WD-36

Construsoftbimawards - Wiadukt WD-36
Categoria Projectos de Infraestruturas
Ano 2023
País Poland
Organização Mosty Katowice
Autor Przemysław Krauze
Cliente Strabag / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Local de construção Powiat Chełmski
Tags

Projekt przedstawia wiadukt drogowy WD-036 w ciągu drogi powiatowej nr 828L nad drogą ekspresową S12.
Geometria: Dwuprzęsłowa rama zintegrowana, z zastosowaniem belek prefabrykowanych
Długość: 46,2 m
Rozpiętość teoretyczna: 20,1 m + 24,1 m
Szerokość całkowita: 12,15 m
Szerokość użytkowa: 7 m (jezdnia) + 2,9 m (ciąg pieszo rowerowy)
Objętość konstrukcji betonowej: 1030 m3
Ciężar zbrojenia miękkiego: 117,9 t
Biuro projektowe Mosty Katowice przygotowało model BIM oraz dokumentację płaską na jej podstawie. Do zamodelowania zbrojenia w płycie ustroju wykorzystano Grasshopper-Tekla Live Link, natomiast do geometrii i zbrojenia podpory pośredniej i ścian bocznych własne aplikacje napisane w oparciu o Tekla Open API. Współpraca z wykonawcą firmą Strabag odbywała się poprzez platformę Trimble Connect i wymianę plików w formacie IFC. Wykorzystanie modelu pozwoliło na:
– Koordynację 3D
– Przedmiarowanie z modeli
– Opracowanie dokumentacji technicznej (rysunków konstrukcyjnych) wprost z modeli
– Zautomatyzowanie zestawień zbrojenia

The project presents the WD-036 road bridge in the course of district road No. 828L over the S12 major road.
Geometry: Two-span integrated frame, using prefabricated beams.
Length: 46.2 m
Theoretical span: 20.1 m + 24.1 m
Overall width: 12.15 m
Usable width: 7 m (roadway) + 2.9 m (pedestrian/cycle path)
Volume of concrete structure: 1030 m3
Weight of reinforcement: 117,9 t
The design company Mosty Katowice prepared the BIM model and technical documentation based on it. Grasshopper-Tekla Live Link was used to model the reinforcement in the slab of the superstructure. For the geometry and reinforcement of the intermediate support and side walls authorial applications written based on Tekla Open API were used. Collaboration with the contractor Strabag was via the Trimble Connect platform and the exchange of files in IFC format. The use of the model allowed for:
– 3D coordination
– Preparation of bills of quantities from the models
– Preparation of technical documentation directly from the models
– Automation of reinforcement lists

S12_PW_16396_WD_036_0313_0200_00_Geometria - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_0300_00_Ściana SO1L - Geometria - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_0400_00_Ściana SO1P - Geometria - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_0500_00_Ściana SO3L - Geometria - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_0600_00_Ściana SO3P - Geometria - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_0700_00_Fundament w osi 1 - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_0700_02_Fundament w osi 1 - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_0800_00_Fundament w osi 2 - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_0800_02_Fundament w osi 2 - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_0900_00_Fundament w osi 3 - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_0900_02_Fundament w osi 3 - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_1000_00_Podpora w osi 1 - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_1000_02_Podpora w osi 1 - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_1100_00_Podpora w osi 2 - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_1100_02_Podpora w osi 2 - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_1200_00_Podpora w osi 3 - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_1200_02_Podpora w osi 3 - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_1300_00_Poprzecznica w osi 2 - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_1300_02_Poprzecznica w osi 2 - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_1400_00_Ustrój nośny - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_1400_02_Ustrój nośny - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_1500_00_Fundament SO1L - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_1500_02_Fundament SO1L - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_1600_00_Ściana SO1L - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_1600_02_Ściana SO1L - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_1900_00_Fundament SO3L - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_1900_02_Fundament SO3L - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_2000_00_Ściana SO3L - Konstrukcja - pdf S12_PW_16396_WD_036_0313_2000_02_Ściana SO3L - Konstrukcja - pdf

Deixe o seu comentário

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Victor Cousin
5 meses atrás

l’art pour l’art