Wiadukt WD-36

Construsoftbimawards - Wiadukt WD-36
Category Infrastructure Projects
Year 2023
Country Poland
Organization Mosty Katowice
Author Przemysław Krauze
Client Strabag / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Place of construction Powiat Chełmski

Projekt przedstawia wiadukt drogowy WD-036 w ciągu drogi powiatowej nr 828L nad drogą ekspresową S12.
Geometria: Dwuprzęsłowa rama zintegrowana, z zastosowaniem belek prefabrykowanych
Długość: 46,2 m
Rozpiętość teoretyczna: 20,1 m + 24,1 m
Szerokość całkowita: 12,15 m
Szerokość użytkowa: 7 m (jezdnia) + 2,9 m (ciąg pieszo rowerowy)
Objętość konstrukcji betonowej: 1030 m3
Ciężar zbrojenia miękkiego: 117,9 t
Biuro projektowe Mosty Katowice przygotowało model BIM oraz dokumentację płaską na jej podstawie. Do zamodelowania zbrojenia w płycie ustroju wykorzystano Grasshopper-Tekla Live Link, natomiast do geometrii i zbrojenia podpory pośredniej i ścian bocznych własne aplikacje napisane w oparciu o Tekla Open API. Współpraca z wykonawcą firmą Strabag odbywała się poprzez platformę Trimble Connect i wymianę plików w formacie IFC. Wykorzystanie modelu pozwoliło na:
– Koordynację 3D
– Przedmiarowanie z modeli
– Opracowanie dokumentacji technicznej (rysunków konstrukcyjnych) wprost z modeli
– Zautomatyzowanie zestawień zbrojenia

The project presents the WD-036 road bridge in the course of district road No. 828L over the S12 major road.
Geometry: Two-span integrated frame, using prefabricated beams.
Length: 46.2 m
Theoretical span: 20.1 m + 24.1 m
Overall width: 12.15 m
Usable width: 7 m (roadway) + 2.9 m (pedestrian/cycle path)
Volume of concrete structure: 1030 m3
Weight of reinforcement: 117,9 t
The design company Mosty Katowice prepared the BIM model and technical documentation based on it. Grasshopper-Tekla Live Link was used to model the reinforcement in the slab of the superstructure. For the geometry and reinforcement of the intermediate support and side walls authorial applications written based on Tekla Open API were used. Collaboration with the contractor Strabag was via the Trimble Connect platform and the exchange of files in IFC format. The use of the model allowed for:
– 3D coordination
– Preparation of bills of quantities from the models
– Preparation of technical documentation directly from the models
– Automation of reinforcement lists

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments